BM Byggeindustri

MgO skyld i BM's konkurs

Hobro-virksomheden tager konsekvensen af udsigten til byggerelaterede søgsmål i millionklassen. Et muligt søgsmål i størrelsesordenen 30 til 40 mio. kr. er den direkte årsag til, at en af Hobros store industrivirksomheder har begæret sig selv konkurs. Mandag blev de cirka 120 timelønnede medarbejdere og 40 funktionærer sendt hjem efter en fælles orientering, der kom bag på de fleste. 

Administrerende direktør Tom Mikkelsen stod selv for at overbringe den triste nyhed, og han kunne fortælle, at den er baseret på et af de senere årtiers mest problembaserede byggematerialer. Således kan konkursen hos BM Byggeindustri føres direkte tilbage til de såkaldte MgO-plader. De blev brugt overalt i den danske byggeindustri som vindspærre i perioden 2010 til 2015. Det har siden vist sig, at pladerne har en uheldig evne til at optage fugt. Under særlige omstændigheder frigives fugten til stor skade for det omkringliggende materiale.

Rettidig omhu

Som utallige andre danske byggevirksomheder har BM Byggeindustri i god tro benyttet sig af MgO-pladerne, og det er altså denne omstændighed, der nu har sendt virksomheden i knæ. – Vi har længe været opmærksomme på problemet med pladerne. I fjor hensatte vi et større millionbeløb til at imødegå erstatningskrav. Egentlig var vi også fortrøstningsfulde i forhold til de resterende retssager, forklarer Tom Mikkelsen. – Nu er vi så i en situation, hvor vores juridiske rådgiver har nærlæst flere af de afsagte MgO domme, hvilket kommer til at koste os i omegnen af 30 til 40 mio. kr. Det kan vi ikke betale, og i tæt dialog med vores revisor og advokat er vi nået frem til, at det således ikke længere er ansvarligt at drive virksomheden videre. Derfor smider vi nu håndklædet i ringen.

Forsøger rekonstruktion
Det faktum, at konkursbegæringen ikke er baseret på driftsmæssige problemer, vækker således en vis optimisme hos direktøren. – Jeg skal være den første til at understrege, at jeg meget gerne havde været dette foruden. Jeg er meget trist på medarbejderne og leverandørernes vegne, og jeg håber inderligt, at vi finder en løsning. Lige nu er vores kurator i færd med at kortlægge boet. Det giver sig selv, at vi skal have fuld opbakning fra vores kreditorer, hvis vi skal kunne rekonstruere virksomheden.

Jeg hæfter mig dog ved, at vi forud for konkursen har haft igangværende projekter til en værdi af 250 mio. kr. Så det er ikke ordrer, vi mangler. Vi har alene måttet sande, at blind tillid til et udbredt og godkendt materiale nu har kostet et stort antal arbejdspladser hos en ellers hæderkronet virksomhed, fastslår Tom Mikkelsen. Undersøgelser fra Danmarks Tekniske Universitet antyder, at der gennem årene er er anvendt MgO-plader svarende til et areal på omkring én million kvadratmeter. Det anslås også, at udbedring af skaderne vil andrage omkring to milliarder kroner.

Show All Collapse