VESTERPORT-AFD-30

BM Byggeindustri
tildeles fornem pris for byggeri

Nyt nyskabende nabolag.
Frederikshavn Byggefond begrunder præmieringen af projektet med, at der er blevet leveret et nyskabende, energirigtigt nybyggeri og alment boligbyggeri, der med sin arkitektur er med til at skabe oplevelsen af en by i byen. 

Blandt andet udmærker Fladstrandsparken sig ved, at der er flotte sammenhænge og overgange mellem eksempelvis byggeri i forskellige højder. Byfonden roser også byggeriet for projektets fine små, grønne opholdsmiljøer mellem husene og ved de enkelte boliger.

Der blev også vist begejstring for de energirigtige løsninger, som byggekonceptet indeholder, som et krav fra byggeherren, Boligforeningen Vesterport. Fra start til slut har de nemlig lagt vægt på, at byggeriet skulle kunne leve op til de skærpede krav til isolering og energiforbrug, som træder i kraft i 2020.

3 om at dele prisen

Fladstrandsparken er et byggesamarbejde mellem BM-Byggeindustri, LUMO Arkitekter ApS og Prisme Arkitekter A/S. De tre virksomheder deler sammen æren for overrækkelsen af Frederikshavns fornemste pris, Plaketten.

Hos BM-Byggeindustri er man glade og stolte over at være medmodtager af den fornemme pris.

– Det er et fornemt klap på skulderen for det store stykke arbejde, vi har lagt i at være med til at gøre idéer og tegninger til virkelighed. Det har været utroligt spændende at have været en af brikkerne i hele processen, fra dengang det bare var en mark og frem til det færdige projekt i dag, fortæller Lars Dalgård, der har været BM-Byggeindustris byggeleder på Fladstrandsparken.

God og positiv reklame

Fladstrandsparken er et byggesamarbejde mellem BM-Byggeindustri, LUMO Arkitekter ApS og Prisme Arkitekter A/S. De tre virksomheder deler sammen æren for overrækkelsen af Frederikshavns fornemste pris, Plaketten.

Hos BM-Byggeindustri er man glade og stolte over at være medmodtager af den fornemme pris.

Præmieringsbeskrivelse
Fladstrandsparken

Fladstrandsparken slår nye toner an inden for både energirigtigt byggeri og alment boligbyggeri i byen. Der er tre kvarterer i boligbebyggelsen, som er bygget op omkring de klassiske danske længehuse, gårdhavehuse og terrassehuse. Bebyggelsen har trods stor variation i højden en fin balance i sammenstillingen af de forskellige kvarterer. 

Netop forskellene i etagehøjder er med til at skabe oplevelsen af en by i byen. Der er flotte sammenhænge og overgange elementerne imellem. Der er skabt fine små grønne opholdsmiljøer mellem husene og ved de enkelte boliger. Facaderne er delvist pudsene hvide eller beklædte med terrakotta og sorte facadeplader og med fine trælistedetaljer på mindre partier.

Arkitekturen spiller flot sammen med de grønne område i plantagen og binder området sammen til en attraktiv boligområde i Frederikshavn.

Præmieringsudvalget vil tildele Fladstrandsparken, som et nyt og spændende boligområde med moderne pleje- og udlejningsboliger, byfondens fornemste pris PLAKETTEN