Svanemærket startede i Hegnet og endte på Toppen

Træmodulproducenten og totalentreprenøren BM Byggeindustri har afleveret deres første svanemærkede boliger

BM Byggeindustri har i løbet af maj og juni afleveret deres første to svanemærkede projekter: Hegnet, der stod klar til aflevering den 15. maj og Toppen, der var klar den 15. juni. Boligerne er opført for Bellevue Ejendomsinvest. Begge projekter er opført i Roskilde og består af hhv. 20 og 16 boliger.

 

Modulbyggeri giver optimale rammer for certificeringer

Svanemærket byggeri lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter, og det har krævet en skærpet indsats hos boligproducenten ifølge Tom Mikkelsen, direktør ved BM Byggeindustri:

”Selvom vi ikke har anset os selv som en grim ælling førhen, så har det dog alligevel krævet nogle ændringer at skulle leve op til svanemærkets krav. Arbejdet med Svanemærket har gjort det tydeligt, hvor vi med fordel kan lave udskiftninger i vores materialer fremadrettet, for at producere endnu bedre boliger med et skærpet fokus på miljøvenlighed. Vi har dog haft et rigtig solidt udgangspunkt, da størstedelen af vores arbejde allerede foregår i et skarpt kontrolleret produktionsmiljø, hvor vi er vant til at holde opsyn med vores processer. Kombinationen af vores skarpt kontrollerede produktionsmiljø og Svanemærkets skrappe krav gør, at beboerne kan føle sig sikre på at modtage boliger med fokus på miljøvenlighed.”

 

Entreprenørens særlige ansvar

For at kunne opnå Svanemærket skal man gennem en grundig certificeringskontrol. Det betyder bl.a., at man er ansvarlig for at kunne dokumentere, at det man afleverer, lever op til Svanemærkets skrappe krav. Om det ansvar siger Tom Mikkelsen:

”Vi har forpligtet os til at tage et ansvar for det aftryk vi og vores boliger efterlader, og den forpligtelse hjælper Svanemærket os godt på vej med. Som producent og entreprenør har vi desuden et særligt ansvar, da det er os, der er i direkte kontakt med de materialer der anvendes i byggeriet, og derfor skal sørge for, at alting lever op til de skrappe svanemærkekrav.”

Svanemærket stiller ikke bare krav til materialer; der er også krav til selve byggeprocessen, til brugsfasen – og til håndtering af affald og recirkulering af byggematerialer.

Byggebranchen har i stigende grad fokus på at bidrage til den grønne omstilling, og her er Svanemærket et stærkt redskab, da mærket ser på alle relevante miljøparametre i hele byggeriets livscyklus. Vi har gennem flere år set en markant vækst i antallet af svanemærkede byggerier, og det er glædeligt, at BM Byggeindustri nu har opført deres to første svanemærkede projekter”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

BM Byggeindustri har endnu flere svanemærkede boliger i produktion netop nu.