BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed kan defineres som:
“Skaffer menneskene og miløet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”.

Bæredygtighed dvs. afvejning af miljømæssige, sociale og økonomiske problemstillinger skal være gennemgående i alle niveauer.
Vi vil sikre en udvikling, der er fremtidssikret og har omtanke for klimaudvikling samt tilgodeser lokale værdier.

BM Byggeindustri har i mange år arbejdet med bæredygtighed som et centralt fokus område, og vi fortsætter med at udvikle og
lære inden for dette område. Præcis her kommer industrialiseret byggeri til sin ret, ved udstrakt brug af materialer og løsninger
med bæredygtig kvalitet.

Det der er grundlæggende i den bæredygtige tankegang er, at vi alle har et ansvar for helheden. BM Byggeindustri ser
bæredygtigt byggeri som en fremtidssikring, der øger byggerits værdi og gør dem mere attraktive for investorer, ejere og brugere.

BM Byggeindustri lytter til kunden og identificerer behovene i forhold til bæredygtighed. Vi arbejder med bæredygtigt byggeri
ud fra en systematisk proces, der resulterer i mindre belastninger fra bygge- og anlægsprojekter gennem hele deres livscyklus.

Bæredygtighed kan defineres som:
“Skaffer menneskene og miløet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov”.

Bæredygtighed dvs. afvejning af miljømæssige, sociale og økonomiske problemstillinger skal være gennemgående i alle niveauer.
Vi vil sikre en udvikling, der er fremtidssikret og har omtanke for klimaudvikling samt tilgodeser lokale værdier.

BM Byggeindustri har i mange år arbejdet med bæredygtighed som et centralt fokus område, og vi fortsætter med at udvikle og lære inden for dette område. Præcis her kommer industrialiseret byggeri til sin ret, ved udstrakt brug af materialer og løsninger med bæredygtig kvalitet. Det der er grundlæggende i den bæredygtige tankegang er, at vi alle har et ansvar for helheden. BM Byggeindustri ser bæredygtigt byggeri som en fremtidssikring, der øger byggerits værdi og gør dem mere attraktive for investorer, ejere og brugere. BM Byggeindustri lytter til kunden og identificerer behovene i forhold til bæredygtighed. Vi arbejder med bæredygtigt byggeri ud fra en systematisk proces, der resulterer i mindre belastninger fra bygge- og anlægsprojekter gennem hele deres livscyklus.

Læs mere Skjul

Medlem af