BÆREDYGTIGHED

BM Byggeindustri og bæredygtighed

Hos BM Byggeindustri er bæredygtighed en integreret del af vores byggeprojekter. Vi har igennem hele vores proces fokus på det aftryk vi sætter, og vi bygger vores moduler med omtanke for klimabelastning.

Byggeriet står globalt set for omkring 39 % af de samlede klimapåvirkninger og det er ærlig talt ikke en statistik vi er specielt stolte over at være en del af. Vi ved derfor, at det er nødvendigt for byggebranchen at træffe mere bevidste design- og materialevalg, for at nedbringe det tal. Vi vil gerne være med til at sænke det tal ved at sørge for, at det aftryk vi sætter er mere klimavenligt, og det gør vi blandt andet ved at anvende træ som konstruktionsmateriale.

Hos BM Byggeindustri tænker vi bæredygtighed ind i alt hvad vi foretager os, og vi tænker bæredygtigt i en social, miljømæssig og økonomisk forstand.

Social bæredygtighed

Modulbyggeri tilbyder nogle fordelagtige arbejdsforhold ift. traditionelt byggeri, f.eks. ergonomisk gode arbejdsstillinger og stationære maskiner, der kan hjælpe med tunge løft. Hos BM Byggeindustri har vi desuden stort fokus på at minimere støj på arbejdspladsen og har derfor støjreducerende troldtekt-plader i alle produktionshaller. For at minimere støjen ved opskæring er en af vores haller omdannet til opskæringshal. Det at vi har samlet hovedparten af opskæringer i én hal er udover at være støjreducerende også med til at reducere mængden af støv i de øvrige haller.

Miljømæssig bæredygtighed

Alle vores moduler er konstrueret i træ, hvilket er et miljømæssigt godt materialevalg, da træ er en fornybar ressource, der kan være med til at løse nogle af de klimaudfordringer vi står over for. Ved modulbyggeri er der mindre transport end ved traditionelt byggeri, da der er færre transporter til byggepladsen med materialer, hvilket betyder at CO2 udledningen ved modulbyggeri kan holdes lavere. Det er vigtigt for os at vælge lokale samarbejdspartnere, hvor det er muligt og en stor del af vores materialer leveres indenfor en radius på 50 km.

Økonomisk bæredygtighed

Den måde vi producerer og forbruger materialer på er en vigtig del af økonomisk bæredygtighed og også en vigtig del af BM Byggeindustris identitet
I første omgang forsøger vi at forebygge den mængde affald vi genererer, hernæst prioriteres genbrug efterfulgt af genanvendelse og derefter anden nyttiggørelse (f.eks. energiudnyttelse), og slutteligt bortskaffelse, som vi så vidt muligt forsøger at undgå. produktionen sorterer vi det affald vi genererer i 22 fraktioner, og har fuldstændig styr på, hvor det kommer hen efterfølgende, for at blive enten genanvendt eller genbrugt.

BM Byggeindustri er medlem af: