BM Byggeindustri bliver del af fsb rammeaftalen HJEM på 2,4 mia. kroner

BM Byggeindustri bliver del af fsb rammeaftalen HJEM på 2,4 mia. kroner

BM Byggeindustri bliver del af fsb rammeaftalen HJEM på 2,4 mia. kroner

Boligselskabet fsb (Foreningen Socialt Boligbyggeri) har indgået en partnerskabsaftale med en række internationale byggevirksomheder om renovering af almene boliger i Københavnsområdet. Med en samlet boligmængde på 13.000 boliger er fsb Københavns største boligselskab.

BM Byggeindustri er en del af partnerskabet HJEM sammen med NCC, RUBOW arkitekter, NCC Engineering, COWI og Smith Innovation. Vi er valgt som leverandør og indgår i de fremtidige byggeprojekter som en del af det strategiske partnerskab HJEM.

I HJEM partnerskabet har vi fundet sammen med nogle virkelig kompetente partnere i et fællesskab, hvor vi supplerer hinanden godt, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet – udtaler Dennis Nielsen, direktør i NCC Renovering.

BM Byggeindustri vil komme til at levere tagboliger til eksisterende byggerier og modulbyggeri i forbindelse med nybyggeri. Målet med partnerskabet og samarbejdet med fsb er at skabe bedre almene boliger i fremtiden.

BM Byggeindustri er i forvejen i gang med adskillige byggeprojekter i totalentreprise i hovedstaden f.eks. Irmabyen og på Grønttorvet i Valby.

Modulbyggeri har mange fordele for bygherre og boligejeren i forhold til det traditionelle byggeri, og her kan f.eks. nævnes:

  • Kvalitetsbyggeri med store arkitektoniske muligheder.
  • Boligerne bygges under tag i opvarmede haller, og bliver derfor ikke påvirket af vind og vejr.
  • Bæredygtigt byggeri blandt andet med optimeret forbrug af materialer.
  • Optimeret tidsforbrug i forhold til traditionelt opført byggeri da man bygger på fabrik og entreprisen samtidig.

Der er uendeligt mange muligheder i at bygge med modulbyggeri. Udformning og indeklima i modulbyggeriet skaber gode boligforhold for brugerne af de færdige boliger.

BM Byggeindustri er en moderne og innovativ virksomhed indenfor modulbyggeri i Danmark, Norge og Sverige. Produktionen foregår i Hobro med mulighed for transport via motorvej eller udskibning fra Hobro Havn. Se mere om BM Byggeindustri på hjemmesiden www.bmbyggeindustri.dk

Grønttorvet i Valby er et af de steder BM Byggeindustri har totalentreprise