BM Byggeindustri er en del af DK-GBC

BM Byggeindustri er en del af DK-GBC

BM Byggeindustri har valt at blive medlem af Green Building Council Denmark
og støtte op om udviklingen af bæredygtigt træbyggeri i Danmark.
Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation,
der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark.

DK-GBC er et netværk af aktører, som ønsker radikalt at forbedre bæredygtigheden af det byggede miljø i Danmark.
Med over 300 medlemmer (virksomheder/organisationer/personer), der spænder over hele værdikæden, repræsenterer
vi holdningen i branchens nuværende og fremtidige ledere, der stræber efter transformationsændringer.
Vi tilbyder reel og uvildig granskning af byggeprojekters og byområders bæredygtige indsats.

Læs mere om DK-GBC her

http://www.dk-gbc.dk/om-green-building-council-denmark/

http://www.dk-gbc.dk/medlemmer/vaerdien-i-dk-gbc-medlemskab/

Vision
Udbrede bæredygtighed i byggebranchen og hermed understøtte den grønne omstilling i Danmark.
Skabe forudsætninger for, at den danske byggebranche bliver ledende inden for bæredygtigt byggeri på det internationale marked.
Sætte standarder inden for bæredygtigt byggeri både nationalt og internationalt.
At skabe et miljø, der muliggør for mennesker og planeten at trives ved at:
Afbøde for og tilpasse til klimaændringer
Eliminere affald og maksimere ressourceeffektivitet
Omlægge og genoprette naturen og fremme biodiversiteten
Optimere sundhed og trivsel for mennesker
Oprette langsigtet værdi for samfundet og forbedring af livskvalitet

Mission
Forbedre bæredygtigheden inde for byggeriet og det omgivende miljø ved:
At skabe en erkendelse og holdningsændring hos ledelsen i virksomheder og organisationer, der fordrer bæredygtige valg.
At skabe værdi med DGNB som led i at fremme bæredygtigt byggeri i proces projektering, design, vedligeholdelse og sundhed/velvære.
Både ved nybyggeri og renovering.
At øge ambitionsniveauet for bæredygtigt byggeri for hermed at skabe politisk pres, og dermed påvirke lovgivningen.

Det vi gør for samfundet
Vi understøtter den grønne omstilling i Danmark ved dialog med politikere og embedsmænd, for at øge ambitionsniveauet i lovgivningen
i retningen af en mere progressiv byggepolitik med hensyn til bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø.

For byggebranchen
Vi inspirerer, udfordrer og styrker vores medlemmer og hjælper dem med at identificere og beslutte de mest bæredygtige, levedygtige løsninger.
Vi engagerer også vores medlemmer til at skubbe på regeringen for at påvirke den grønne byggepolitik i en mere ambitiøs retning.

For medlemmer
Vi støtter vores medlemmer med at fremme erkendelse hos ledelsen i virksomheder og organisationer, der fordrer bæredygtige valg.
Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering
DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk.