De Syv Have, Daginstitution

Bygherre
Københavns Ejendomme

Arkitekt
Tegnestuen Vandkunsten A/S

Entrepriseart
Totalentreprise

Udførelse
2013-2014

Projektinformation:

Projektet består af opførsel af en integreret daginstitution, der består af børnehave og vuggestue. 

Institutionen har to etager med fire stuer på hver.

Institutionen har et fælles ankomst- og samlingsområde, som kobler de to afdelinger, som institutionen er opdelt i, sammen. Institutionen har desuden et produktionskøkken, et multirum og en mindre bygning, der er tiltænkt som soverum. 

Modulbyggeri er tænkt ind som en aktiv del af arkitekturen, hvilket kan ses i bygningens ensartede bredder, der er baseret på trækonstruktioner.

Der er i byggeriet forsøgt at skabe en struktur med mindre enheder, som er samlet omkring byggeriets fællespunkt, legepladsen.