Entreprise

Entreprisearbejde BM Byggeindustri

BM Byggeindustri bliver ofte valgt som total- og hovedentreprenør på projekter for både private, erhvervslivet og det offentlige.

Vi er en af de store markedsledere indenfor vores felt, lokalt og i Danmark, hvor vi leverer hovedentreprise, storentreprise, fagentreprise og modulentreprise indenfor præfabrikeret modulbyggeri og større bygge- og renoveringsprojekter.

BM Byggeindustri løser primært, men ikke udelukkende, entrepriseopgaver indenfor tømrer- og snedkerfagene udvidet til også at omfatte bl.a. zinkarbejde, tagdækning og diverse andre arbejder på renoveringsopgaver.

Renovering, jo tak!

Vi påtager os gerne entrepriser på renoveringsprojekter. Det er en opgavetype, der passer godt til vores virksomheds DNA. Hos BM Byggeindustri nyder vi nemlig at blive udfordret på vores faglighed med komplekse renoveringsopgaver, der stiller krav til både vores håndværksmæssige kunnen og vores evne til at få de forskellig faggrupper til at samarbejde på bedst mulige vis.  

Erfaring siden 1978

Vores store erfaring med at lede entrepriser går helt tilbage til 1978. Igennem årene har vi blandt andet stået for entrepriser i forbindelse med byggeri og renovering af:

•  Boligforeninger

•  Universiteter

•  Sygehuse

Hvis vi selv skal fremhæve en nyligt udført entreprise, som vi har stået for, så må det være renoveringen af Himmerlands Boligforening i Aalborg. Sammen med arkitektfirmaet bag, C.F Møller, modtog vi Byggebranchens Hæderspris for det udførte arbejde, hvilket vi er utroligt stolte over.

Kvalitet – til tiden

Som entrepriseansvarlige bidrager vi med stor håndværksmæssig viden og en solid portion byggeledererfaring. Hos BM Byggeindustri er vores mantra; ”Høj kvalitet – til tiden – og til en konkurrencedygtig pris”. Det mantra arbejder vi ud fra – både hjemme på fabrikken, men også ude på byggepladserne.

Når vi, forhåbentligt, har vundet den udbudte licitation på en entreprise, så indleder vi projektet med at afholde opstartsmøder med bygherren og andre involverede parter. På disse møder gør vi os, via afstemning og dedikeret rådgivning, klar til at skyde projektet i gang.

KVALITET OVERHOLDELSE AF TIDSPLANER

Under hele byggeforløbet afholder vi sideløbende kvalitetskontrol med det udførte arbejde i henhold til gældende lovkrav men også for at sikre,
at entreprisearbejdet lever op til vores egne strenge krav om levering af kvalitet – til tiden. Når entrepriseopgaven er færdigudført,
følger vi op på kvaliteten af det udførte arbejde med en et- og femårs gennemgang af byggeriet.

SE PROJEKTER