Folden i Roskilde står klar til indflytning før tidsplanen

Folden i Roskilde står klar til indflytning før tidsplanen

Byggeri i træ kan noget i forhold til traditionelt boligbyggeri. Folden i Roskilde er opført hurtigt og effektivt blandt andet ved hjælp af præfabrikerede moduler fra BM Byggeindustri.

Tidsparameteren indenfor modulbyggeri er en af de fordele, der tit fremhæves i byggebranchen, og de nye boliger er nu blevet afleveret 2 måneder tidligere end planlagt.

Projektleder David Bro forklarer om tilblivelsen af de nye boliger i Roskilde:

“BM Byggeindustri har den 2. september afleveret byggeriet Folden beliggende ved Trekroner i Roskilde. Byggeriet består af 38 familieboliger, 22 ungdomsboliger samt tilhørende fælleshus.

Vi gik i jorden primo juni 2018, og hele byggeriet var oprindeligt aftalt til at skulle afleveres den 1. november 2019. At vi så i dag afleverer 2 måneder før tid, det skyldes, at vi har fulgt vores tidsplan i tæt og godt samarbejde med alle vores leverandører. Vi har sammen effektiviseret og forbedret tidsplanen løbende. De første blokke var allerede færdige med beklædning samt indvendigt aptering i december 2018. Så – at vi nu kan aflevere et byggeri af den størrelse ikke bare til tiden, men også før tid – det skyldes Ikke mindst vores dygtige tømrere, som monterer modulerne og laver både den indvendige- og den udvendige aptering, men også vores gode samarbejdspartner på jord, beton, kloak og anlæg HMN Entreprenøren, Gjøl VVS, Midtfjord EL og Jysk Tagpap. Uden deres evne og vilje til at rykke tidsplanen frem samt deres gode samarbejde, var vi ikke kommet så fint i mål. I øvrigt skulle vi meddele denne fremrykning til bygherre 7 mdr. før den nye afleveringsdato, så det er noget, vi virkeligt har forpligtet os til.”

Proces og tidsstyring af Modulbyggeri

En medvirkende årsag til den hurtige opførelse af Folden i Roskilde findes i BM Byggeindustris form for proces og tidsstyring af byggerier. Når jordentreprenør udfører arbejde på grunden, går man hos BM Byggeindustri i gang med at bygge modulerne på fabrikken. Fra modulerne ankommer til byggefeltet, og montagen går i gang med at montere en blok i det aktuelle projekt, til mestergennemgang går der ikke mere end 6 uger.

For, at BM Byggeindustri kan føre det ud i virkeligheden, arbejdes der med en meget detaljeret tidsplan. For at klare det på 6 uger for hver blok kræver det en produktion, som leverer modulerne i meget høj kvalitet og hele 90 procent færdiggjort fra fabrikken. Det er alt sammen noget, der bidrager positivt til alle involverede parter.

Bæredygtigt modulbyggeri vinder frem

Bygherre Høje-Tåstrup boligselskab og deres forretningsfører KAB står nu med indflytningsklare boliger, som er opført hurtigt og effektivt. Træbaseret modulbyggeri er helt klart nutidens og fremtidens bæredygtige byggemetodik. Andre steder på Sjælland har opførelsen af modulbyggeri skabt interesse blandt arkitekter og bygherrer, hvilket har sat træbaseret modulbyggeri på dagsordenen overalt i byggeindustrien. Det bliver ikke mindre interessant af, at BM Byggeindustri har vundet deres første projekt, hvor byggeriet skal DGNB certificeres til guld.