Medarbejdere

Ledelsen

Ledelsen

71
Tom Mikkelsen Direktør - Indehaver
20 22 17 44
tom@bmbyggeindustri.dk
17
Poul Mikkelsen Bestyrelsesformand - Indehaver
21 25 17 44
poul@bmbyggeindustri.dk
16
Simon Hasbøg Salgschef - Medindehaver
81 77 94 34
sha@bmbyggeindustri.dk
Karsten Kragh Projektchef - Medindehaver
81 77 95 50
kkr@bmbyggeindustri.dk
07
Charlotte Bak Økonomichef
81 77 96 31
cba@bmbyggeindustri.dk
51
Christian Madsen Tegnestueleder og Teknisk Chef
71 11 19 78
cma@bmbyggeindustri.dk
21
Jens Haldrup Produktionschef
22 12 33 43
jha@bmbyggeindustri.dk
71
Tom Mikkelsen Direktør - Indehaver
20 22 17 44
tom@bmbyggeindustri.dk
17
Poul Mikkelsen Bestyrelsesformand - Indehaver
21 25 17 44
poul@bmbyggeindustri.dk
16
Simon Hasbøg Salgschef - Medindehaver
81 77 94 34
sha@bmbyggeindustri.dk
Karsten Kragh Projektchef - Medindehaver
81 77 95 50
kkr@bmbyggeindustri.dk
07
Charlotte Bak Økonomichef
81 77 96 31
cba@bmbyggeindustri.dk
51
Christian Madsen Tegnestueleder og Teknisk Chef
71 11 19 78
cma@bmbyggeindustri.dk
21
Jens Haldrup Produktionschef
22 12 33 43
jha@bmbyggeindustri.dk

Adminstration

Adminstration

07
Charlotte Bak Økonomichef
81 77 96 31
cba@bmbyggeindustri.dk
13
Mie Mikkelsen Administration
21 25 44 10
mie@bmbyggeindustri.dk
81
Helle Gertsen Økonomiassistent
81 77 95 52
hge@bmbyggeindustri.dk
13
Mie Mikkelsen Administration
21 25 44 10
mie@bmbyggeindustri.dk
81
Helle Gertsen Økonomiassistent
81 77 95 52
hge@bmbyggeindustri.dk

Salg

Salg

16
Simon Hasbøg Salgschef - Medindehaver
81 77 94 34
sha@bmbyggeindustri.dk
Poul Wulff Rasmussen
Poul Wulff Rasmussen Projektleder, Salg
81 88 44 45
pwr@bmbyggeindustri.dk
06
John Brink Tilbudskoordinator
72 62 80 41
jb@bmbyggeindustri.dk
Rikke Nielsen
Rikke Nielsen Kommunikation og Marketing
81 77 09 54
rni@bmbyggeindustri.dk
06
John Brink Tilbudskoordinator
72 62 80 41
jb@bmbyggeindustri.dk
Poul Wulff Rasmussen
Poul Wulff Rasmussen Projektleder, Salg
81 88 44 45
pwr@bmbyggeindustri.dk
Rikke Nielsen
Rikke Nielsen Kommunikation og Marketing
81 77 09 54
rni@bmbyggeindustri.dk

Projektering

Projektering

51
Christian Madsen Tegnestueleder og Teknisk Chef
71 11 19 78
cma@bmbyggeindustri.dk
CamillaLydersen
Camilla Lydersen Projekteringsleder
25 50 82 41
cly@bmbyggeindustri.dk
36
Sven Christensen Konstruktionsingeniør
81 77 95 53
sc@bmbyggeindustri.dk
37
Michael S. Lund Konstruktionsingeniør
81 77 95 55
michael@bmbyggeindustri.dk
Anders Pihl Færk
Anders Pihl Færk Konstruktør - Projektering
81 77 95 58
anders@bmbyggeindustri.dk
09
Dan F. Madsen Konstruktør - Projektering
21 25 44 65
dan@bmbyggeindustri.dk
21
Finn Jacobi Konstruktør - Projektering
81 77 95 40
fjc@bmbyggeindustri.dk
27
Brian Kristensen Konstruktør - Projektering
81 77 95 56
bkr@bmbyggeindustri.dk
SanneHolm
Sanne Holm Konstruktør - Projektering
81 77 06 32
sho@bmbyggeindustri.dk
PeterNørgaardhjemmeside
Peter Nørgaard Konstruktør - Projektering
81 77 08 29
pnd@bmbyggeindustri.dk
JesperDartlykkeMølgaardAndersen2
Jesper Dartlykke BIM Projektleder
26 36 26 12
jda@bmbyggeindustri.dk
CamillaLydersen
Camilla Lydersen Projekteringsleder
25 50 82 41
cly@bmbyggeindustri.dk
37
Michael S. Lund Konstruktionsingeniør
81 77 95 55
michael@bmbyggeindustri.dk
36
Sven Christensen Konstruktionsingeniør
81 77 95 53
sc@bmbyggeindustri.dk
09
Dan F. Madsen Konstruktør - Projektering
21 25 44 65
dan@bmbyggeindustri.dk
Anders Pihl Færk
Anders Pihl Færk Konstruktør - Projektering
81 77 95 58
anders@bmbyggeindustri.dk
21
Finn Jacobi Konstruktør - Projektering
81 77 95 40
fjc@bmbyggeindustri.dk
27
Brian Kristensen Konstruktør - Projektering
81 77 95 56
bkr@bmbyggeindustri.dk
SanneHolm
Sanne Holm Konstruktør - Projektering
81 77 06 32
sho@bmbyggeindustri.dk
PeterNørgaardhjemmeside
Peter Nørgaard Konstruktør - Projektering
81 77 08 29
pnd@bmbyggeindustri.dk
JesperDartlykkeMølgaardAndersen2
Jesper Dartlykke BIM Projektleder
26 36 26 12
jda@bmbyggeindustri.dk

Byggeledelse

Byggeledelse

Karsten Kragh Projektchef - Medindehaver
81 77 95 50
kkr@bmbyggeindustri.dk
Emil Madsen
Emil Madsen Byggeleder
81 77 50 59
enm@bmbyggeindustri.dk
29
Andreas Jentz Byggeleder
61 43 86 94
anj@bmbyggeindustri.dk
31
Søren Sandholm Byggeleder
21 25 15 13
ssa@bmbyggeindustri.dk
30
Palle Andersen Byggeleder + KS-Ansvarlig
81 77 95 51
pan@bmbyggeindustri.dk
Gert Jensen
Gert Jensen Byggeleder
81 77 10 28
gej@bmbyggeindustri.dk
RasmusKornbeck
Rasmus Kornbeck Byggeleder
81 77 06 78
rkc@bmbyggeindustri.dk
SimonUldumJakobsen
Simon Uldum Jakobsen Bygge-/Projektleder
81 77 96 27
suj@bmbyggeindustri.dk
31
David Bro Projektleder
20 22 44 95
dbr@bmbyggeindustri.dk
11
Peter Holm Projektleder
22 30 05 12
pho@bmbyggeindustri.dk
35
Anders Lund Projektleder
21 25 44 17
anderslund@bmbyggeindustri.dk
BoSvendsen
Bo Svendsen Projektleder
81 77 10 21
bsv@bmbyggeindustri.dk
Dennis Olsen
Dennis Olsen Kvalitetskoordinator
81 77 10 04
dro@bmbyggeindustri.dk
20
Lars Dalsgaard Projektindkøber
21 25 44 16
larsd@bmbyggeindustri.dk
30
Palle Andersen Byggeleder + KS-Ansvarlig
81 77 95 51
pan@bmbyggeindustri.dk
Emil Madsen
Emil Madsen Byggeleder
81 77 50 59
enm@bmbyggeindustri.dk
29
Andreas Jentz Byggeleder
61 43 86 94
anj@bmbyggeindustri.dk
31
Søren Sandholm Byggeleder
21 25 15 13
ssa@bmbyggeindustri.dk
Gert Jensen
Gert Jensen Byggeleder
81 77 10 28
gej@bmbyggeindustri.dk
RasmusKornbeck
Rasmus Kornbeck Byggeleder
81 77 06 78
rkc@bmbyggeindustri.dk
11
Peter Holm Projektleder
22 30 05 12
pho@bmbyggeindustri.dk
31
David Bro Projektleder
20 22 44 95
dbr@bmbyggeindustri.dk
BoSvendsen
Bo Svendsen Projektleder
81 77 10 21
bsv@bmbyggeindustri.dk
20
Lars Dalsgaard Projektindkøber
21 25 44 16
larsd@bmbyggeindustri.dk
35
Anders Lund Projektleder
21 25 44 17
anderslund@bmbyggeindustri.dk
SimonUldumJakobsen
Simon Uldum Jakobsen Bygge-/Projektleder
81 77 96 27
suj@bmbyggeindustri.dk

Produktion

Produktion

21
Jens Haldrup Produktionschef
22 12 33 43
jha@bmbyggeindustri.dk
10
Lene Bundgaard Indkøber
21 25 12 45
len@bmbyggeindustri.dk
05
Tom Jensen Produktionsleder
21 25 44 93
jensen@bmbyggeindustri.dk
PeterPoulsen
Peter Poulsen Produktionsleder
61 43 93 18
ppo@bmbyggeindustri.dk
SørenBoel
Søren Boel Produktionsleder
61 43 93 19
sbm@bmbyggeindustri.dk
05
Tom Jensen Produktionsleder
21 25 44 93
jensen@bmbyggeindustri.dk
10
Lene Bundgaard Indkøber
21 25 12 45
len@bmbyggeindustri.dk
SørenBoel
Søren Boel Produktionsleder
61 43 93 19
sbm@bmbyggeindustri.dk
PeterPoulsen
Peter Poulsen Produktionsleder
61 43 93 18
ppo@bmbyggeindustri.dk
Dennis Olsen
Dennis Olsen Kvalitetskoordinator
81 77 10 04
dro@bmbyggeindustri.dk

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Thomas
Thomas Sørensen Arbejdsmiljø- og bæredygtighedsansvarlig
21 25 44 35
ts@bmbyggeindustri.dk
Thomas
Thomas Sørensen Arbejdsmiljø- og bæredygtighedsansvarlig
21 25 44 35
ts@bmbyggeindustri.dk