BRAMMING BOLIGFORENING

FACTS

PROJEKT BESKRIVELSE

Familieboliger i Bramming

Bebyggelsens individuelle boliger er enkle og generelle i sine proportioner med henblik på varierede og fleksible indretningsmuligheder. Dette bevirker endvidere at der er gode forhold for både gangbesværede, kørestolsbrugere –boligen er niveaufri og disponeret for kørestolsbrugere.

Alle individuelle boliger er gennemlyste for at sikre optimale daglysforhold, hvilket giver beboeren mulighed for at opleve lysets skiftende karakter over dagen og året. Det er endvidere vægtet højt at boligerne har gode og anvendelige terrasser eller altaner.

Alle boliger udføres som rumstore præfabrikerede moduler, hvor bygningens funktionelle og rumlige organisation med åbne og lyse rum, kombineret med kravene til et lavet energiforbrug, bibeholdes. Det er vores intension at skabe et byggeri i sunde vedligeholdelsesfrie materialer, som henvender sig imødekommende til de nye beboere. Boligerne fremstår med en spændende, varieret og moderne arkitektur, der signalerer kvalitet og bæredygtighed. Der er arbejdet med lyse og venlige rum, en bevidst brug af dagslys til at forstærke de rumlige forhold, samt optimering af energiforbruget ved brug af passiv solopvarmning.

HENT MATERIALE