DIAKONISSESTIFTELSEN KØBENHAVN

FACTS

Nettoareal:  m²
Bruttoareal:

Modullængde:
Modulbredde:
Antal boliger:
Antal moduler:

Adresse:

PROJEKT BESKRIVELSE

Som en del af en større helhedsplan for udvikling af Diakonissestiftelsen udbydes nærværende projekt indeholdende 47 seniorboliger.

Det er intentionen at tilbyde et seniorliv i en moderne bybolig der respekterer et basalt behov for privathed, og samtidig indbyder til åbenhed og fællesskab, både lokalt i den enkelte bygning og i forhold til Diakonissestiftelsen som helhed. Til boligerne tilbydes fællesfaciliteter andre steder på Diakonissestiftelsen (ikke indeholdt i nærværende projekt).

Visionen for seniorboligerne på Diakonissestiftelsen er:

– at skabe ”en samlet pakke” af boliger, aktiviteter og servicetilbud (omsorgs- og sundhedsområdet).

– at skabe rammerne for et godt liv i en bolig, der understøtter seniorer i at være selvhjulpne og aktive.

– at skabe en videreudvikling af de velkendte moderne bofællesskaber, hvor der er stor vægt på både den fremtidssikrede, personlige bolig og på fællesskabet med de andre beboere på Diakonissestiftelsen.

Seniorboligerne, omfattet af nærværende entreprise, er placeret på sydsiden af den gamle, karakteristiske hovedbygning som overgang til det eksisterende villakvarter langs Dronningens vej. Seniorboligerne er indrettet i en række store ‘by villaer’ der varierer fra 2-4 etager med de laveste placeret tættest på villaerne og de højeste nærmest den gamle, murede hovedbygning. Det er en del af konceptet, at ‘by villaerne’ er omgivet af veludviklede landskabsrum, der fremstår som serier af intime og grønne haverum.

Bygningerne opererer med et antal seniorboliger af varierende størrelse. Alle boliger er forsynet med enten en terrasse (i stueplan) eller en altan til de øvre. Boligerne i den enkelte ”by villa” placerer sig rundt om et fælles trappe- og adgangsrum med mulighed for kortere ophold, og hvorfra der er adgang til en privat tagterrasse for den øverste bolig.

Alle lejligheder er tilpasset ældre mennesker og skal kunne bebos af en kørestolsbruger. Projektet er udviklet med henblik på, at det er en særlig kvalitet ved byggeriet, at det er tilpasset ældre mennesker, uden at fremstå som en institution. I alle løsninger, skal der tages hensyn til bruger- og rengøringsvenlighed. Der er intentionen, at gøre brug af teknologi (velfærdsteknologi og Smart Home løsninger), der kan lette hverdagen for personer med funktionsnedsættelser.

Projektet er udviklet med henblik på at kombinere præfabrikeret boksbyggeri med en mere traditionel udførelse af de fælles adgangsarealer. Det er intentionen at opnå såvel de økonomiske som de kvalitative og tidsmæssige fordele, der ligger i det præfabrikerede byggeri.

Der ønskes et byggeri, hvor materialer har lang levetid og patinerer smukt, så der opnås et udtryk af høj kvalitet og en god totaløkonomi. Boligerne skal fremstå lyse og venlige. De skal være gedigne og funktionelle med høj finish i detaljer og et sammenhængende design til en fornuftig pris. Byggeriet har som overordnet mål at leve op til det bedste boligbyggeri vi kender i den nordiske tradition.

Der ønskes derfor generelt et kvalitetsniveau der ligger noget over hvad der tilbydes i forbindelse med eksempelvis almen+ konceptet. I nærværende dokument er givet en generel beskrivelse af det kvalitetsniveau der ønskes i byggeriet.

Der er tale om rene etageboliger med vandret lejlighedsskel i op til fire etager og det forudsættes implicit, at tilbuddet indeholder de nødvendige brandmæssige tiltag, der er nødvendige for, at de enkelte bygningsdele og bygningerne i deres helhed lever op til gældende myndighedskrav.