GRØNTORVET I VALBY

FACTS

51 boliger

Almen boligbyggeri

Bygherre 28 stk. SAB & 23 stk. KAB

M2 fra 50-115 M2

PROJEKT BESKRIVELSE

 Grønttorvet
Lokalplanen fastlægger overordnet bebyggelsesprincippet som en variation over de klassiske byggeforeningshuse. Vi har stor respekt for afsættet og har derfor ønsket at udvikle et tre-etages rækkehus på115m2, et rækkehus der repeterer sig selv og introducerer forhaven og baghaven som basale kvaliteter. Husene placeres med haverne mod hinanden i et forskudt grid som anvist i lokalplanen, og som
det forekommer i Kartoffelrækkerne og de andre forbilleder. Det gennemlyste  boligprincip understøtter konceptet da orienteringen er næsten rent nord-syd.
Stræderne samler adgangen til boligerne og bliver naturligt det væsentligste sociale rum i bebyggelsen. Haverne udføres med skure der placeres forskudt så der skabes en naturlig grænse mellem de private arealer.
Mellemrummene mellem de enkelte blokke danner en gennemgående grøn kile der sikrer både forbindelsen på tværs internt i bebyggelsen, og koblingen til de øvrige byggefelter.
Gavltyperne der er i fire etager, forsynes med et privat haveareal der er med til skabe overgang til den højere kantbebyggelse mod øst. I forbindelse med gavlene skabes et naturligt pladsrum der tænkes som et bymæssigt grønt rum, en form for grøn oase i den tætte by.
Det karakteristiske bygningsprofil med den smalle, tilbagetrukkede huskrop på de øvre etager er med til at sikre optimale lysforhold på tværs i gadesnittet.
Lokalplanen foreskriver grønne tage, men grundet husene profilering med en markant taghældning og de indbyggede solceller, vil vi foreslå at der anmodes om dispensation hvilket er muliggjort i lokalplanen. Det grønne anvises som et mere aktivt element og dyrkes i såvel haver som på tagterrasser og i de udlagte fælles,
grønne zoner. Zonen mellem rækkehusene og den højere kantbebyggelse anvendes potentielt til ’dyrkelse’ af et grønt fællesskab med mulighed for nyttehaver, grow your city plantekasser og gerne frugttræer i massevis, alt sammen for at understøtte det helt unikke historiske afsæt der lå i det gamle Grønttorv.

HENT MATERIALE