STARTBO SLOTSHAVEN HOLBÆK

FACTS

Bebyggelsen indeholder i alt 54 startboliger.

PROJEKT BESKRIVELSE

Startbo-konceptet er et koncept for opførelse af mindre basisboliger til lejere, som har svært ved at komme ind på det etablerede boligmarked.

Det har været vores intention at udarbejde et arkitektonisk forslag baseret på sunde og bæredygtige materialer til et fornuftigt prisniveau. Derudover har det været et mål at skabe en arkitektur ledsaget af en landskabs arkitektur, som kan danne ramme omkring et inkluderende socialt liv i mellem husene.

Vores konstruktionsprincip er baseret på en præfabrikation af boligenheder med en priseffektiv tilgang. Byggesystemet udarbejdes således, at der kan skabes moduler bare variationer. Hovedtanken er at bygge billigt, uden at det ser billigt ud.

HENT MATERIALE