STARTBO – L.C. WORSØESVEJ, HOLBÆK

FACTS

  • 70 Standartboliger á 33kvm
  • 30 Familieboliger á 66kvm
  • 6 “skæve” boliger á 49,5kvm
  • Gavle 58x3kvm
  • Vaskeri / fællesrum / kontor Altangange
  • Samlede bruttoetageareal 5385 kvm
  • Terrasser ved altangange – 90 kvm
  • Parkering – 68 pladser
  • Depoter 106 stk.á 1,5m2

PROJEKT BESKRIVELSE

Bebyggelsen indeholder i alt 106 boliger fordelt på 70 ungdomsboliger, 30 familieboliger og 6 “ skæveboliger “ boliger. De 6 Skæve boliger ligger lidt for sig selv imellem de regulær boliger. De resterende boliger fordeles på 4 boligklynge i 2 etager. Alle Boliger har adgang til et fællesareal enten direkte fra terræn eller fra altangang / svalegang.

Boligklyngerne danner rum om et fælles opholdsrum som definerer en ramme for sociale aktiviteter. Mellem klyngerne findes der et mere semioffentlig fællesareal med forskellige faciliteter. Cykelparkering, depoter, græsplæne,vaskeri, fællesrum, kontoar, renovation etc. Der etableres et depot til hver bolig i terrænniveauet.

UDVENDIGE MATERIALER

Facaderne er beklædt med mørke facadeplader, som taktfast opdeles i forhold til facadens åbninger og bygningens overordnede geometri. Facadebeklædningen står i skarp kontrast til vindueskarme/dørkarme ( ubehandlet aluminium udvendigt ) og skaber dermed balance i den visuelle opfattelse af facaden. Denne tanke bliver understøttet af svalegangens konstruktive system ( hvidmalede H-profiler ), som definerer en helhed. Førstesals-boligerne opbygges med glasværn ved de franske altaner samt træskodder monteret på et skinnesystem.

INDVENDIGE MATERIALER

Gulvet i entré / køkken og opholdsrummet udføres med lys lamelparket og udføres med gulvvarme. I badeværelset udføres gulvet med gulvklinker og ligeledes med gulvvarme. Vægge og lofter spartles i samlinger/skruehuller, grundes og malerbehandles, og alt indvendigt træværk malerbehandles.

HENT MATERIALE