STØRRE KAPACITET HOS BM BYGGEINDUSTRI

STØRRE KAPACITET HOS BM BYGGEINDUSTRI

Hobro-virksomheden har rationaliseret driften med to nye produktionslinjer i ny stor hal

Selv om der til stadighed hersker omfattende travlhed hos BM Byggeindustri A/S med leverancer af byggemoduler i både ind- og udland, så er Hobro-virksomheden ikke løbet tør for kapacitet. Tværtimod – der er plads til fremstillingen af endnu flere færdigproducerede huse end de omtrent 650 moduler, som årligt ruller ud fra samlebåndet. Virksomheden fremstiller i stor stil færdigproducerede modulbyggerier til både boliger, kontorer og offentlige institutioner. For nylig er en ny produktionshal taget i anvendelse, og dermed er BM Byggeindustri godt rustet til fremtidige ordrer. Det fastslår salgschef, Mogens Madsen.

– Vi har på det seneste fokuseret på en omlægning af produktionen. Det har absolut bidraget til højere effektivitet. Derved har vi frigivet noget kapacitet, så vi igen er i stand til at øge vores ordreportefølje, lyder det fra Mogens Madsen. – Vi leverer rigtig mange huse på især Sjælland og i Sverige. Her er efterspørgslen stor, og med ekstra kapacitet er det selvfølgelig rart at kunne forsikre kunderne om, at vi også kan levere til tiden, konstaterer Mogens Madsen.

Omlægning

Det er dog ikke alene de nye faciliteter, der bidrager til øget effektivitet. En omlægning af selve produktionen er også med til at skabe forøget kapacitet. Det beretter produktionschef hos BM Byggeindustri, Christian Frimor Frølund. – Vi har brugt de seneste måneder på at ændre flere forhold. Blandt andet er vi startet op med lean-procedurer, der skal bidrage til at øge effektiviteten og højne kvaliteten i det vi laver. Mere konkret så er vi blevet langt mere systematiske i vores drift. Via de nye systemer gør vi hver morgen status. Vi kan se, om alle produktionsenheder følger med, om der er spidsbelastninger på én enhed, og om der derfor skal foretages omrokeringer. Det er et fantastisk værktøj som vi hele tiden udvikler på, forklarer Christian Frimor Frølund. Han fortæller ligeledes, at produktionen er blevet mere samlet, således at de enkelte moduler nu i højere grad færdiggøres indenfor den samme produktionsenhed. – Det er med til at øge den enkelte medarbejders ansvarlighed for det arbejde, der leveres. Og det skaber bedre logistik i produktionen. Vi undgår med andre ord alt for megen truckkørsel, tilføjer han.

25 procent

Og mens BM Byggeindustri har travlt med leveringer til både ind -og udland, så er målet en forøgelse af effektiviteten og kapaciteten på 20 til 25 procent. I 2017 er kapaciteten øget fra 650 til 800 moduler, og målet er 900. Christian Frimor Frølund lægger ikke skjul på, at dette fortsat kræver en del justeringer i forhold til den effektivisering, der er godt i gang. – Men vi er på rette spor, og jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal nå det. Allerede nu kan vi jo forsikre vores kunder om, at vi kan efterkomme efterspørgslen. Det er et rigtig godt signal at sende, lyder det fra produktionschefen, der i øvrigt glæder sig over, at medarbejderstaben hos BM Byggeindustri har taget godt imod justeringerne. – Vi har et godt sammensat hold af medarbejder. Det består af både faglærte og ufaglærte. Fælles for dem alle er, at de gerne vil bidrage til den kvalitet, vi er anerkendte for. Og med de omrokeringer vi har foretaget med øget fokus på især logistik og færdiggørelse i de enkelte enheder, får medarbejderne i endnu højere grad en fornemmelse af, at de bidrager til kvaliteten. Kvaliteten er nemlig en mærkesag hos BM Byggeindustri. Det er den vi skal leve af.

BM Byggeindustri indledte fremstillingen af træelementer i 1986, og i omtrent 15 år er der produceret præfabrikerede moduler på fabrikken. I produktionshallerne monteres alt fra gulve og fliser til køkkener og toiletter. Modulerne facadebeklædes med enten træ eller vedligeholdelsesfrie løsninger. I øjeblikket leverer virksomheden blandt andet huse til projekter på Rønnevænget i Holbæk, på Rådhuslunden i Smørum og på Kirketerp i Hobro. Ligeledes er BM Byggeindustri for tiden leverandør til et projekt for Diakonstiftelsen i København samt til boligprojekterne Solbacka Blomstereng og Stäket Villastad i Sverige. Flere referencer kan ses på BM Byggeindustris hjemmeside.