PASSIVHUSE

Passivhuse

BM Byggeindustri A/S har fokus på passivhus konceptet, og ser stor fordel ved at bygge passivhuse som præfabrikerede modul byggeri. BM Byggeindustri har allerede opnået stor ekspertise indenfor området på bl.a. projektet Sunshine House. I passivhus konceptet arbejdes der både med at nedbringe opvarmningsbehovet og forbruget af elektricitet, og hvis huset bygges efter konceptet opnås et ”passivhaus” certifikat.
Dette stiller forhøjede krav til principper, projektering og udførelse, og kravene er væsentligt strengere end de krav, bygningsreglementet stiller til enfamiliehuse.

De fælles europæiske passivhus kvalitets krav er:
– Varmebehov til rumopvarmning højst 15 kWh/m²/år eller Maksimal varmeeffekt højst 10 W/m²
– Primær energiforbrug højst 120 kWh/m2 boligareal
– Lufttæthed ved en blowdoortest må være højst 0,6 h-1 (0,3-0,4 l/s/m²)

Det lave energiforbrug i passivhuse opnås bl.a. ved at bygge, så huset har:
– Et lavt varmetab fra vægge, loft og gulv.
– Supereffektive vinduer.
– Optimalt placerede vinduer, så solvarmen udnyttes.
– En lufttæt konstruktion.
– Kontrolleret ventilation med varmegenvinding.
– Et kompakt design, så husets overflade er lille og dermed ikke taber så meget varme.

Et passivhus er derudover ensbetydende med en meget lille varmeregning. Samtidigt giver det den fordel at bygge lavenergi, at man kan søge kommunen om dispensation for tilslutningspligten til den kollektive varmeforsyning. Det har stor betydning for økonomien, hvis man kan slippe for at betale for tilslutningen og den faste årlige afgift. Et passivhus koster typisk 7-12 % mere end traditionelle danske boliger, men herfra skal man huske at fratrække besparelserne på varme, elektricitet, evt. tilslutning til kollektiv varmeforsyning mv. Endvidere har man sikret sig imod de stigende energipriser og får således også et hus med en højere gensalgsværdi.