Værløse/Netto

Bygherre
Jeudan A/S

Arkitekt
Prisme Arkitekter A/S

Entrepriseart
Hovedentreprise

Udførelse
2015

Projektinformation:

Projektet består af opførelse af 15 etageboliger samt en Netto i gadeplan. 

De 15 boliger er i tre etager, og er primært tiltænkt seniorer, hvilket er tænkt ind i indretningen og graden af tilgængelighed. 

Boligerne er placeret oven på Nettobutikken, som er udført i mørke teglsten. 

Én af tankerne bag projektet er, at de moderne boliger skal virke forskønnende i et erhvervsområde, der ellers har fremstået nedslidt. 

Der har været stor fokus på ,at skabe lethed i et projekt, der ellers umiddelbart kunne virke tungt. 

Det kan ses på det samlede helhedsbillede, hvor Netto-butikken agerer den “tunge” stabile bund og boligerne med deres lyse udhængsplader og træbeklædning på altanerne binder byggeriet sammen.