Whistleblowerordning

Indberetning til whistleblowerordning

BM Byggeindustri ønsker at have en åben virksomhedskultur, hvor man kan stå frit frem og indberette rimelig mistanke eller viden om uregelmæssigheder eller ulovligheder i relation til BM Byggeindustri A/S’ aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende.

Vi er bevidste om, at en åben virksomhedskultur i visse tilfælde ikke er tilstrækkelig til at sikre, at oplysninger om ulovligheder eller uregelmæssigheder kommer frem gennem BM Byggeindustris almindelige kommunikationskanaler. BM Byggeindustri har derfor, som et supplement, etableret en intern whistleblowerordning i overensstemmelse med lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nr. 1436 af 29/06/2021) (whistleblowerloven).

 

Hvem kan indberette?

Den personkreds, der kan indberettes til whistleblowerordningen, omfatter alle ansatte i BM Byggeindustri, medlemmer af bestyrelsen og direktionen, samt øvrige personer med en tilknytning eller relation til BM Byggeindustri, når oplysningerne vedrører forhold, som BM Byggeindustri er ansvarlig for eller som påvirker BM Byggeindustri som virksomhed.

Dette inkluderer:

  • Ansatte i BM Byggeindustri
  • Selvstændigt erhvervsdrivende (underleverandører til BM Byggeindustri),
  • Aktionærer og medlemmer af direktionen og bestyrelsen i BM Byggeindustri,
  • Frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter,
  • Ansatte ved underleverandører og leverandører,
  • Alle af forestående personer, hvor det arbejdsmæssige forhold siden er ophørt, samt
  • Alle af forestående personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, når de indberettede oplysninger vedrører overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.

 

Hvordan indberetter du?

Indberetninger behandles af BM Byggeindustris interne whistleblowerenhed, der udgøres af få, betroede medarbejdere, og som bistås af DAHL Advokatpartnerselskab.

Alle indberetninger til whistleblowerordningen skal indgives via BM Byggeindustris whistleblowerplatform, som er tilgængelig på:

 https://bmbyggeindustri.indberet.nu

Indgives oplysninger på anden vis, opnår whistlebloweren ikke den beskyttelse, som er fastlagt ved whistleblowerloven.

Ikke flere nyheder